Monday, May 24, 2010

Dir!kU..

bukAn aKU tak pErnah mender!ta
teTap! semuanYa ku s!mpan
BukAn aku tak pErnah kecewA
teTap! semuanyA aku pEndam
bukAn jUga aKu tak pErnah terseksa
tetAp! semUanya aKu telan
Bukan aKu tak pErnah terLuka
tetap! semuanyA aku kApan

kerna ape....

Der!taku,,kerana j!wa ku yang sUka mencabar rasa..
kecewaku,,lantAran hati yg tak pErnah sEt!a..
seKsaku,,ekOran l!dah yang t!dak bijak mElontar kaTa..
lUkaku,,natijah akal yang kurAng waras mEntafsir Deria..

No comments:

Post a Comment